Nefunguje Vám prepojenie s bankou?

Pri spozorovaní nefunkčného bankového prepojenia s KROS Fakturáciou odporúčame skontrolovať nasledovné skutočnosti.

  • Synchronizácia dátumu a času. Pre zabezpečenie  správnej komunikácie so serverom musí byť dátum a čas na Vašom zariadení zosúladený s internetovým časovým serverom.
  • Rovnaký variabilný symbol a suma. V rámci KROS Fakturácie je možné párovať platby, v prípade ktorých je uvedený totožný variabilný symbol a presná suma z dokladu.
  • Tuzemský účet. Aplikácia umožňuje párovanie platieb, ktoré sú uskutočnené z tuzemských účtov. Nie je možné spárovanie úhrad realizovaných zo zahraničných účtov.
  • Úhrada pred vystavením faktúry. Pokiaľ bola platba realizovaná pred vystavením samotného dokladu, takúto platbu nie je možné spárovať. Pre správne fungovanie musí byť vystavený doklad a následne realizovaná jeho úhrada.
  • Prepojenie s viacerými bankovými účtami. Máte v KROS Fakturácií prepojených viacero účtov? V prípade predlžovania ich platnosti musia byť dátumy platnosti pri všetkých totožné. Pri obnove prepojenia zvoľte možnosť predĺžiť pri všetkých bankových účtoch.